TTN PRODUCTS

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะผู้นำแห่งอุตสาหกรรมการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก (Nonwoven) ซึ่งผลิตจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล (Polyester) หรือขวดน้ำดื่มชนิด PET ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยโดยไม่เคยหยุดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ