เกี่ยวกับ

NON-WOVEN GEOTEXTILES

GEOPAD

GEOPAD เป็นผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด มีประสบการณ์ในด้านการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักมานานกว่า 30 ปี ภายใต้เงื่อนไขการผลิตสินค้าที่ยึดถือการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ส่งผล ให้บริษัทยังคงสถานะความเป็นผู้นำในตลาดผู้ผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง และจากการตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตสินค้าด้วย เครื่องจักรที่ทันสมัย และโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO : 9001 สินค้า ของเราจึงมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในงานก่อสร้างใหญ่ๆ มากมาย อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ, โครงการรถไฟรางคู่ และอีกมากมาย

คุณประโยชน์ การใช้งานแผ่นใยสังเคราะห์

ใช้ในงานก่อสร้างถนน, เสริมผิวทางสนามบิน, ทางรถไฟ โดยใช้ปูแยกชั้นวัสดุชั้นเดิม และชั้นวัสดุใหม่ ทำให้ง่ายต่อ การบด และอัดหน้าดิน
ใช้ป้องกันการกัดเซาะบริเวณตลิ่ง
ใช้สำหรับงาน

หรือชายฝั่งทะเล เป็นต้น โดยใช้ร่วม กับกล่องลวดตาข่าย (Gabion)

ใช้ในงานระบบระบายน้ำร่องถนนสนามกีฬาเพื่อลด ปัญหาการอุดตัน และช่วยในการระบายน้ำ

ช้สำหรับงานสร้างคันดินสำหรับถนน และเสริมความ แข็งแรงของผนังคันดิน รวมถึงใช้ในงานทางลาดถนน และ สะพาน เพื่อลดการพังทลายของผิวดินตามแนว ขอบทางลาดได้

ป้องกันการฉีกขาดในงานกันซึมใช้เป็นชั้นปูรองก่อน
ลงน้ำยากันซึมหรือพลาสติกกันซึม เพื่อป้องกันไม่ให้ วัสดุกันซึมถูกของแหลมหรือวัสดุอื่นเจาะทะลุฉีกขาด

ตกแต่งสวนสาธารณะ

ทำไมต้องใช้ แผ่นใยสังเคราะห์ GEOPAD

การใช้งาน แผ่นใยสังเคราะห์ GEOPAD

การก่อสร้างทางรถไฟ

งานก่อสร้างถนน

งานผนังคันดิน

งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ

งานก่อสร้างเขื่อน

1 +
Years Of Experience
100000 +
ขวด ต่อปี ที่เรานำมาผลิต

ทำไมต้อง TTN

ด้วยเทคโนโลยี ความรู้ และประสบการณ์ที่ TTN สั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ที่เราสามารถเริ่มต้นกระบวนการรีไซเคิลขวด PET ตั้งแต่การนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิล มาผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อสร้างเป็นเส้นใย นันวูเว่น กลายเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ ที่พร้อมนำมาผลิตเป็นแผ่นใยสังเคราะห์รูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หลากหลายอุตสาหกรรม