เกี่ยวกับเรา

WHAT WE DO

บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จากัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด คือบริษัทผู้ผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงองค์กรในทุกด้านเพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าคุณภาพดี มีคุณสมบัติหลากหลายภายใต้ราคาที่เหมาะสม ทั้งยังรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ที่สำคัญคือ สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักของลูกค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ดังคำนิยามของบริษัทว่า “Your Solution to Nonwoven”

เราสร้างสินค้าทดแทน จากผลิตภัณฑ์ รีไซเคิล

เราได้คิดค้นและพัฒนาสินค้าที่สามารถทดแทนผ้าทอทั่วไปด้วยผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักหรือ “ผ้านันวูเว่น” ซึ่งได้มีการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ได้แก่ ขวดน้ำดื่มโพลีเอสเตอร์ 100% หรือขวด PET 100% ซึ่งเป็นการช่วยขยะให้กับสังคมและเป็นการลดสวาภะเรือนกระจกให้กับโลกใบนี้

เราสร้างนวัตกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน

เราได้มีการพัฒนาวิธีการผลิตใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อที่สามารถพัฒนาสินค้าผ้านันวูเว่นให้สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกวงการอุตสาหกรรม และ เพื่อที่สามารถนำสินค้าผ้านันวูเว่นแปลรูปเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

เราเป็นผู้นำด้านการวิจัย และพัฒนาพัฒนาเกี่ยวกับ นันวูเว่น

เราได้มีการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆและเทคนิคการผลิตใหม่ๆรวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อที่สามารถนำมาพัฒนาสินค้าผ้านันวูเว่นให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไป

1 +
Years Of Experience
100000 +
ขวด ต่อปี ที่เรานำมาผลิต

ทำไมต้อง TTN

ด้วยเทคโนโลยี ความรู้ และประสบการณ์ที่ TTN สั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ที่เราสามารถเริ่มต้นกระบวนการรีไซเคิลขวด PET ตั้งแต่การนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิล มาผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อสร้างเป็นเส้นใย นันวูเว่น กลายเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ ที่พร้อมนำมาผลิตเป็นแผ่นใยสังเคราะห์รูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หลากหลายอุตสาหกรรม