Research and Develop

เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

เราให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำงานร่วมกัน
กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้วัสดุที่ตรงกับความต้องการที่สุด

ทีม R&D พร้อมที่จะรับฟังความต้องการของลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำ
เป็นที่ปรึกษา ร่วมกันพัฒนาสินค้าให้ออกมาดีที่สุด ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ร่วมสร้างความสำเร็จในธุรกิจคุณ ทีมงานของเรา พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ

คิดค้นและพัฒนาตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะ

ทีม R&D ของ TTN ทำงานด้วยความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน
เพื่อสร้างวัสดุที่มีความหลากหลายทั้งขนาด, รูปทรง, ความหนา, น้ำหนัก, สี, ผิวสัมผัส ฯลฯ

OUR Mission

เรามุ่งมั่นวิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มาจาก นันวู่เว่น ที่ช่วยรักโลกที่สามารถ สร้างผลิตภัณฑ์ทดแทนจากเมล็ดพลาสติกที่มาจากขวดพลาสติก ได้กว่าปีละกว่า 1 ล้านขวด 

We invest in R&D and collaborate with customer to satisfy customer’s requirement.

Our team welcome on all of customer’s requirement in order to be a consultant to collaborate and develop high quality product.