Bedding Material & Furniture Industries

ภายในเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่รอบตัวคุณล้วนมีผ้านันวูเว่นเป็นส่วนประกอบสาคัญอยู่ด้านใน ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงดึงแรงฉีกและสามารถทนน้ำหรือความชื้นได้ดี จึงได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องนอนชั้นนำต่างๆ

Felt – Cotton Felt / Polyester Felt

Felt – Cotton Felt / Polyester Felt ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุผ้านันวูเว่น ซึ่งได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในวงการที่นอน ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับเสียงและเป็นวัสดุในการรองสปริงแบบต่างๆในที่นอน ซึ่งได้มีการพัฒนาเพื่อทดแทนจากการใช้กากใยมะพร้าวที่อาจทำให้เกิดเชื้อรามาเป็นวัสดุโพลีเอสเตอร์

Polyester Staple Fiber

Polyester Staple Fiber หรือ เส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นใยสั้น ได้ถูกนำมาใช้ในวงการที่นอนอย่างแพร่หลายในส่วนของการผลิตหมอนแหละหมอนข้างมากยิ่งขึ้น อันเนื่องจากมีคุณลักษณะความฟู ความนุ่ม และความยืดหยุ่นของเส้นใยสังเคราะห์

bed

What we do for you

เนื่องจากผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าผ้าทอธรรมดามากมาย ทั้งแง่ความคงทนต่อการดึงและฉีก และสามารถทนน้ำหรือความชื้นได้ดี ทางบริษัทจึงสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย

Our Customer

1 +
Years Of Experience
100000 +
ขวด ต่อปี ที่เรานำมาผลิต

ทำไมต้อง TTN

ด้วยเทคโนโลยี ความรู้ และประสบการณ์ที่ TTN สั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ที่เราสามารถเริ่มต้นกระบวนการรีไซเคิลขวด PET ตั้งแต่การนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิล มาผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อสร้างเป็นเส้นใย นันวูเว่น กลายเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ ที่พร้อมนำมาผลิตเป็นแผ่นใยสังเคราะห์รูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หลากหลายอุตสาหกรรม