TTN Company Profile

COMPANY PROFILE บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ   Our Vision เราคือผู้นำธุรกิจการผลิดวัสดุผ้าใยสังเคราะห์คุณภาพ ใช้งานได้จริง เชื่อถือได้ ในทุกภาคอุตสาหกรรม และ Lifestyle Our Mission Trust & RespectTTN มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่มีศักยภาพที่คู่ค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ ลูกค้า รวมถึงพนักงาน […]