แบบฟอร์มการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า

วิธีการตรวจสอบคำสั่งซื้อ (Order ID)

หน้าคำสั่งซื้อ

สามารถดูได้จากคำสั่งซื้อในหน้าสั่งซื้อสินค้า โดยคำสั่งซื้อจะขึ้นต้นด้วย #

หน้าบัญชีของฉัน

สามารถดูคำสั่งซื้อได้ที่ คำสั่งซื้อในหน้าบัญชีของฉัน ไปที่บัญชีของฉัน เข้าสู่ระบบ

Email

สามารถตรวจสอบได้จาก Email ทีไ่ด้รับเมื่อสั่งซื้อสินค้า หากไม่พบเจอ email สามารถตรวจสอบในช่องจดหมายขยะ หรือ Spam